Tìm kiếm
Máy chiếu Sanyo


Máy chiếu hãng khác


Bóng đèn máy chiếu


Hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt
Hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt
Lê Anh Trì
Manager
Hương Thuý
Kinh Doanh 1
Kinh Doanh
Kinh doanh 2
Địa chỉ: P216 - Nơ 9B - Bán Đảo Linh Đàm - Hà Nội
Email: leanhtri@projectors.vn
Điện thoại: (+84-4) 2.202 1138/ 3.641 2656
Fax: (+84-4) 3.641 0676
Thuật ngữ thông dụng trong máy chiếu ./.
Bóng đèn cho máy chiếu Panasonic PT-LB75EA
Bóng đèn cho máy chiếu Hitachi: CP-X260/265/267/268; 3M X62/X62W
Bóng đèn cho máy chiếu Sanyo PLC-5500A